Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail faq@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pytania

1. Kto wydaje decyzję dotyczącą kwarantanny?
Decyzję dotyczącą kwarantanny wydaje państwowy powiatowy inspektor sanitarny
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny. Nakłada się ją na 14 dni od dnia styczności z
osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie.
(art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi)


2. Gdzie jest dostępny wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem
w wieku do 8 lat?

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).
Wniosek należy złożyć do swojego pracodawcy.
(art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)


3. Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?
W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie,
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania.
(art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)


4. Czy OSP z KSRG otrzymają środki ochrony osobistej z PSP?
Odp. Tak, ale pozyskanie ich dla OSP zależy od dostępności w danym momencie.

5. Czy można łączyć dwie osoby w jednym pokoju w kwarantannie zbiorowej niepowiązane rodzinnie?
Odp. Należy unikać takich sytuacji.

6. Mamy planowaną zbiórkę krwi krwiobusem czy powinniśmy ją odwołać? Akcje przeprowadzane są co dwa miesiące.
Odp. Złożyliśmy pismo do MZ z prośbą o wyjaśnienie.
Generalnie zależy nam na zachowaniu poboru krwi na potrzeby szpitali.


7. Czy urząd może uzyskać, np. z Policji, wykaz osób z gminy objętych kwarantanną do wewnętrznego wykorzystania?
Odp. Informacje te są w posiadaniu Sanepidu.

8. Czy będą wprowadzone jednolite zasady dotyczące przyjmowania interesantów w urzędach w województwie?
Odp. Nie przewidujemy ich wprowadzenia. Urzędy powinny stosować się do przepisów ogólnych.
Polecamy informacje: www.gov.pl/zalecenia-dla-przedsiębiorców